TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00014

 

Kedvezményezett: Cigánd Város Önkormányzata által vezetett konzorcium

 

A helyi identitás és társadalmi kohézió erősítése Cigánd központtal

Projekt azonosítószáma: TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00014

 

Cigánd Város Önkormányzata és konzorciumi partnerei a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) keretén belül TOP-5.3.1-16 jelű, „A helyi identitás és kohézió erősítése” tárgyú felhívásra TOP-5.3.1-16-BO1-2017-00014 azonosítószámmal támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet megnyert és megvalósít.

A projekt célterülete az egykori beosztás alapján a Bodrogközi kistérség, azaz a Cigándi járás 14 települését foglalja magába. A konzorcium a tervezett tevékenységek megvalósulását ebben a térségben tervezi, tekintettel arra, hogy az érintett települések gazdasági, foglalkoztatási és társadalmi szempontból is aktív kapcsolatot ápolnak egymással. A projekt összesen 14 település 14 602 fő lakosságát foglalja magába.

A települések önkormányzatai között megkötött együttműködés elsődleges célja a lokális és települések közötti szinten működő közösségek fejlesztése, a közösségi szerepvállalás erősítése. Fontos továbbá a társadalmi felzárkózás elősegítse, a közösségi munka fejlesztése a helyi problémák megoldása érdekében.


Az össztámogatás mértéke 57.500.000 Ft, amelyből Révleányvár Község Önkormányzata 1.412.529 Ft támogatásra jogosult. A támogatás 100% mértékben vissza nem térítendő támogatás.

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2022. március 31.

 

Nyilvánosság dokumentum

Statisztikai beszámoló - Közösségi beszélgetések

Statisztikai beszámoló - Közösségi felmérés

Közösségi felmérés elemzés

VP6-7.2.1-7.4.1.2-16

Kedvezményezett: Révleányvár Község Önkormányzat

ÚTKARBANTARTÓ GÉPEK BESZERZÉSE RÉVLEÁNYVÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNÁL

Projekt azonosítója: 1826528541

Bölcsőde és Óvoda építése Révleányváron

 

Kedvezményezett: Révleányvár Község Önkormányzata

BÖLCSÖDE ÉS ÓVODA ÉPÍTÉSE RÉVLEÁNYVÁRON

Projekt azonosítószáma: TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00013

Révleányvár Község Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program, (TOP) keretén belül a TOP-1.4.1-15 jelű és A foglakoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével tárgyú felhívásra TOP-1.4.1-15-BO1-2016-00013 azonosítószámmal és Bölcsőde és Óvoda építése Révleányváron címmel benyújtotta pályázatát melyet megnyert és megvalósít.

A jelenlegi óvodai épület elavult, felújítása az épületadottságok miatt nem lehetséges, gazdaságosan az épületet felújítani nem lehet. Jelen beruházás során egy új épület építése valósul meg. A projekt keretein belül új eszközök kerülnek beszerzésre, így többek között játékok, képességfejlesztő eszközök, bútorzatok is átadásra kerülnek a projekt befejeztével. Az új épületben 20 fő részére kialakított óvodai csoportszoba mellett helyet kap egy 12 fő részére kialakított bölcsőde is. Az új bölcsődei szolgáltatás kialakítása elősegíti a 0-3 év közötti gyermekeket nevelő szülők munkahelyi piacra történő visszatérését.

A projekt keretein belül megújuló energiaforrás kerül hasznosításra. A beruházás összköltsége 150.000.000,- Ft, mely 100 % mértékben vissza nem térítendő támogatás. A projekt tervezett fizikai befejezése: 2019. év 05. hó 31. napja.

letöltés